ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


1.ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення і є її складовою невід'ємною частиною:
Продавець — Інтернет-магазин BRONEDVERI.KIEV.UA
Покупець — будь-яка фізична особа, яка акцептувала публічну оферту за умов справжньої оферти.
Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин Продавця, розташований за інтернет адресою www.bronedveri.kiev.ua В рамках цього договору, поняття Інтернет-магазин та Магазин, а також інтернет адреси www.bronedveri.kiev.ua та похідні від bronedveri.kiev .ua є рівносильними та трактуються автентично, за контекстом оферти.
Товар — об'єкт угоди сторін, перелік найменувань асортименту на сайті інтернет-магазину.
Правила продажу – Правила продажу товарів в інтернет-магазині BRONEDVERI.KIEV.UA
опубліковані у розділі «Доставка та Оплата».

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Справжня публічна Оферта (надалі — Договір) є офіційною пропозицією компанії BRONEDVERI.KIEV.UA на адресу будь-якої фізичної особи, яка має дієздатність та необхідне повноваження укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у цій оферті та містить усі істотні умови договору.
2.2. Відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та прийнятими відповідно до нього іншими законами та правовими актами України.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ
3.1. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині можуть лише зареєстровані Покупці, при цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 раз, тобто. може мати лише один Особистий кабінет.
3.2. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.
3.3. Покупець, який зареєструвався в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіну та паролю. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця та відкриває доступ до додаткових послуг. Передача Покупцем логіну та паролю третім особам заборонено.
3.4. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіну та паролю третім особам.
3.5. Скористатися знижкою постійного покупця можна лише через особистий кабінет. Для цього потрібно робити замовлення після входу на сайт під своїм логіном. Знижка постійного покупця прив'язана до конкретного особистого кабінету, т.к. розраховується з урахуванням покупок, зроблених нього. У разі повторної реєстрації на сайті, історія покупок та знижка постійного покупця не переносяться зі старого Особистого кабінету до нового. Статистика замовлень у новому Особовому кабінеті ведеться з нуля. Ви можете користуватися знижкою лише через той Особистий кабінет, у якому вона сформована.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ І ЦІНА ТОВАРУ
4.1. Продавець передає, а Покупець приймає та оплачує товари на умовах цього Договору.
4.2. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю та оплати останнім повною вартістю Товару. Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.
4.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безперечному порядку та вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: www.bronedveri.kiev.ua
4.4. Ціна товару вказується в гривнях України та включає податок на додану вартість.
4.5 Остаточна ціна товару визначається послідовною дією на ціну товару знижок.

5. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Текст цього Договору є публічною офертою (відповідно до статті 435 та частини 2 статті 437 Цивільного кодексу України).
5.2. Акцептом цієї оферти (договору) — оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.
5.3. Оформлення Покупцем замовлення на Товар здійснюється шляхом скоєння дій, зазначених у розділі «Кошик».
5.4. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти, є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків та/або застережень.
5.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззастережним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, у тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем e-mail, смс та інших розсилок про статус його замовлення, новин та опитувань для покращення якості обслуговування Покупців. Покупець, який придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (який оформив замовлення товару), розглядається як особа, яка вступила з продавцем у відносини на умовах цього Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
6.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених у п.6 цього Договору.
6.1.2. Обробляти персональні дані Покупця та забезпечувати їхню конфіденційність в порядку, встановленому чинним законодавством.
6.1.3. Акцептуючи справжню оферту, Покупець висловлює згоду та дозволяє: компанії BRONEDVERI.KIEV.UA , (далі – Оператор) посада, поштові адреси; домашній, робочий, мобільний телефони, адреси електронної пошти, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу на території України та транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних , а також передачу їх контрагентам Оператора з метою подальшої обробки (включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передачу на території України та транскордонну передачу)) даних) для проведення досліджень, спрямованих на покращення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різноманітних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронне пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережа Інтернет. Покупець висловлює згоду та дозволяє Оператору та контрагентам Оператора обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Оператора. Робота з такими системами здійснюється за запропонованим оператором алгоритмом (збирання, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). Використовувані способи обробки: автоматична звірка поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назва вулиць\\населених пунктів, автоматична перевірка дійсності VIN та державних реєстраційних знаків, уточнення даних з Покупцем шляхом телефонного, поштового зв'язку з Покупцем або за допомогою контакту через мережу Інтернет, сегментація бази за заданими критеріями. Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених в цій оферті, його персональні дані, отримані Оператором, можуть бути передані третім особам, яким Оператор може доручити обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, умови умови дотримання вимог законодавства України щодо забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Покупця Оператор попереджає осіб, які отримують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними та можуть бути використані лише з метою, на які вони повідомлені, та вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Покупець має право запросити у Оператора повну інформацію про свої персональні дані, їх обробку та використання, а також вимагати виключення або виправлення/доповнення невірних чи неповних персональних даних, надіславши відповідний листовий запит на ім'я Оператора на поштову адресу. Дана Покупцем згоду на обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана шляхом надсилання Покупцем листової заяви на адресу Оператора на поштову адресу.
6.2. ПРОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
6.2.1. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар та Тарифи на супутні послуги, способи та терміни оплати та доставки товару в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: www.bronedveri.kiev.ua Усі зміни набирають чинності негайно після публікації і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.
6.2.2. Здійснювати записи телефонних переговорів із Покупцем. Відповідно до п. 4 ст. 16 закону «Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації» Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти та припиняти такі факти.
6.2.3. Без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки щодо виконання Договору третім особам.

6.2.4. Перед поставкою замовленого Клієнтом товару Продавець має право вимагати від Клієнта 100% передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Клієнту у доставці товару за відсутності такої оплати.
6.2.5. Продавець має право не виробляти доставку Товару Клієнту кур'єром за адресою, вказаною при оформленні Клієнтом замовлення, та передати Товар у погодженому з Клієнтом фірмовому пункті самовивезення.
6.2.6. Продавець має право здійснити обмеження, що одночасно доставляється Клієнту Товару.
6.2.7. Продавець має право встановити Покупцеві обмеження на резервування Товару (можливість відкласти товар у Кошику на добу). Товар видаляється з Резерву у разі самостійного видалення його Покупцем або автоматичним видаленням через закінчення терміну Резерву.
6.2.8. Використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.
6.2.9. Отримувати інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту www.superdveri.ua. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача та не підлягає передачі третім особам.
6.2.10. Продавець має право спрямовувати Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail та sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається продавцем самостійно, в односторонньому порядку.
6.2.11. Продавець має право в односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем п.6.3.3.1. справжньої Оферти.
6.2.12. Продавець має право змінювати умови Акцій, розміщених на сайті інтернет-магазину www.bronedveri.kiev.ua, в односторонньому порядку без згоди Покупця шляхом розміщення таких змін на сайті інтернет-магазину www. bronedveri.kiev.ua
6.3. ПОКУПНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:
6.3.1. До моменту укладання Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованим Продавцем в інтернет-магазині.
6.3.2. По виконанню Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як покупця, та достатні для доставки Покупцю оплаченого ним Товару.
6.3.3. Сплатити замовлений Товар та його доставку на умовах цього договору.
6.3.3.1. Якщо Покупець при оформленні Замовлення вказує безготівковий спосіб оплати Замовлення (банківською карткою або системою електронних платежів) або оплату Карта Visa та MasterCard (LiqPay), то Покупець зобов'язаний сплатити своє Замовлення протягом 60 хвилин з моменту оформлення Замовлення Покупцем, а не з моменту підтвердження цього Замовлення.
6.3.3.2. Якщо Покупець при оформленні Замовлення вказує безготівковий спосіб оплати Замовлення (банківською карткою або системою електронних платежів) або Карта Visa та MasterCard (LiqPay), та не сплачує замовлення, товар йому не відвантажується.
6.3.4. Дотримуватися правил продажу.
6.4. ПОКУПНИК МАЄ ПРАВО:
6.4.1. Покупець має право відмовитися від отримання e-mail та sms-розсилок, для цього йому потрібно натиснути на посилання у листі «Ви можете відписатися від розсилки».

7. ДОСТАВКА ТОВАРУ
7.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється у строки, погоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Продавця та умовами, викладеними в Правилах продажу. Якщо покупець не отримує замовлення у погоджений термін, продавець має право анулювати замовлення без додаткового інформування Клієнта. Якщо замовлення передплачено кошти повертаються покупцю.
7.2. При кур'єрській доставці Товару Клієнт у реєстрі Доставки ставить свій підпис проти тих позицій Товару, які Клієнт придбав. Даний підпис є підтвердженням того, що Клієнт не має претензій до комплектації замовлення, кількості та зовнішнього вигляду Товару.
7.3. Після отримання Замовлення претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.
7.4. Кур'єрську доставку можна здійснити за вказаною в Особовому Кабінеті адресою.
7.5. Без 100% сплати Товару, доставка Товару не здійснюється.

8. ВІДГУК ОФЕРТИ
8.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснене Продавцем у будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Продавця за укладеними договорами. Продавець зобов'язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, у своєму інтернет-магазині, із зазначенням точного часу відкликання оферти, не менш ніж за 12 годин до факту настання події відкликання (зупинення) дії Оферти.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. "Обставини Непереборної Сили" означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачати або запобігти доступним їй засобам. Такі надзвичайні події або обставини включають, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії вітчизняних або іноземних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-якої зі Сторін . Зміни чинного законодавства або нормативних актів, що прямо або опосередковано впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як непереборну силу, однак, у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій із Сторін виконати будь-які з її зобов'язань за цим Договором, Сторони зобов'язані негайно ухвалити рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми для того, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони відповідають відповідно до законодавства України.
10.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в інтернет-магазині, мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

11. ІНШІ УМОВИ
11.2. Усі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором сторони намагатимуться вирішити під час переговорів.
11.3. У разі не досягнення згоди під час переговорів, суперечки вирішуватимуться у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.